Celem wdrożenia procedury jest ocena wartości realizowanych szkoleń w oparciu o określone kryteria, co w przyszłości pozwoli nie tylko usprawnić zarządzanie nimi, ale także umożliwi odniesienie się do mierzalnych wskaźników i rezultatów osiąganych w trakcie ich realizacji. Jest to niezmiernie istotne z punktu widzenia osiągnięcia postawionych przed szkoleniem celów.