Projekty dofinansowane ze środków UE

Rewolucja? Rewelacja!

Nazwa programu

2 program Erasmus+: Partnerstwo na rzecz współpracy w okresie od 2022-12-31 do 2023-11-30.

Partnerstwo

Eturia + Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie + Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) – Ausbildungszentrum Zwickau (AZZ)

Cel

podniesienie efektywności kształcenia zawodowego prowadzonego przez organizacje partnerskie realizujące projekt./19

Kwota dofinansowanie

30 000 euro

 

Szczegóły projektu

Moje kwalifikacje – moja jakość – moja jakość życia

Nazwa programu

RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020

Numer i nazwa poddziałania

08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego

Numer projektu

RPSW.08.05.03-IZ.00-26-280/19

Miejsce realizacji

woj. świętokrzyskie

Okres realizacji

01.08.2020 – 31.08.2021

Wartość projektu

297 144,60 zł

Płatność ze środków europejskich – 252 572,91 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa – 3 747,69 zł

Środki prywatne – 40 824,00 zł

Szczegóły projektu

Kwalifikacje drogą do sukcesu !

Nazwa programu

RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020

Numer i nazwa poddziałania

8.5.3 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego

Numer projektu

RPSW.08.05.03-26-0011/19

Miejsce realizacji

woj. świętokrzyskie

Okres realizacji

01.09.2019 – 31.12.2020

Wartość projektu

324 542,10 zł

Płatność ze środków europejskich – 275 860,78 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa – 6 129,32 zł

Środki prywatne – 42 552,00 zł

Szczegóły projektu

Projektuj razem z nami – szkolenia Autodesk dla osób z miast Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna i Starachowice (OSI)

Nazwa programu

RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020

Numer i nazwa poddziałania

8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych

Numer projektu

RPSW.08.05.03-26-0010/17

Miejsce realizacji

woj. świętokrzyskie

Okres realizacji

01.04.2018 – 28.02.2019

Wartość projektu

421 987,50 zł

Płatność ze środków europejskich – 358 689,37 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa – 6 598,13 zł

Środki prywatne – 56 700,00 zł

Szczegóły projektu