Eturia Sp. zo.o. zrealizowała do tej pory kilka projektów unijnych na terenie całej Polski.
W ramach tych działań zostało przeszkolonych kilkaset osób.

Realizacje
  • Wykwalifikowany grafik komputerowy – kurs Adobe Photoshop i CorelDraw (POKL.08.01.01-12-471/11) – woj. małopolskie, 2012 r.

  • Profesjonalny grafik komputerowy – kurs Adobe Photoshop i CorelDraw (POKL.08.01.01-12-478/11) – woj. małopolskie, 2012 r.
  • Alternatywne systemy grzewcze w budownictwie (POKL.08.01.01-02-407/12) – woj. dolnośląskie, 2013 r.
  • Ekoturystyka szansą rozwoju Małopolski (POKL.08.01.01-12-171/12) – woj. małopolskie, 2013 r.
  • Automatyka szansą rozwoju Lubelszczyzny (POKL.08.01.01-24-046/13) – woj. lubelskie, 2013-2014 r.
  • Monter systemów energetyki odnawialnej (POKL.08.01.01-08-029/12) – woj. lubuskie, 2013-2014 r.
  • Małoskalowe odnawialne źródła energii (POKL.08.01.01-24-046/13) – woj. śląskie, 2014 r.
Implementacja systemu B2B w firmie ETURIA i w przedsiębiorstwach partnerskich

Nasza firma zrealizowała projekt „Implementacja systemu B2B w firmie Eturia i w przedsiębiorstwach partnerskich” w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Nazwa beneficjenta: „Eturia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 414 900,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 284 930,00 PLN

Okres realizacji: 01.09.2012 – 31.07.2013

unia
old eturia