Projekt ``Rewolucja? Rewelacja!`` (Akronim projektu: REV-ON)

Eturia Sp. z o.o. realizuje Projekt „Rewolucja? Rewelacja!” (Akronim projektu: REV-ON) w ramach akcji kluczowej 2 programu Erasmus+: Partnerstwa na rzecz współpracy w okresie od 2022-12-31 do 2023-11-30. Kwota dofinansowanie: 30 000 euro.

Partnerstwo: Eturia + Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie + Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) – Ausbildungszentrum Zwickau (AZZ)

Cel: podniesienie efektywności kształcenia zawodowego prowadzonego przez organizacje partnerskie realizujące projekt.

W ramach projektu nastąpi przygotowanie programu kursu, materiałów szkoleniowych i wytycznych metodologicznych celem wdrożenia w ofertę spółki Eturia przy współpracy z CKZ w Krakowie, szkolenia dotyczącego automatyki, robotyki i mechatroniki (adaptacja rozwiązań FAW AZZ w zakresie przygotowania zawodowego do ery Przemysłu 4.0), jak również dostosowanie kursu w ofercie FAW AZZ, by stanowił uzupełniające szkolenie w zakresie kwalifikacji na obszar produkcji dla osób wymagających przekwalifikowania, w tym dla kobiet z Ukrainy.

FAW AZZ dokona weryfikacji programów swoich kursów oraz kursów prowadzonych przez Eturię i CKZ, zgłosi swoje uwagi i rekomendacje i wspólnie z polskim konsorcjum wypracuje program szkoleniowo-rozwojowy, który będzie odpowiadał na potrzeby pracodawców ewoluujących w kierunku technologii Przemysłu 4.0.

W ofercie FAW AZZ kurs stanowiący tzw. wstęp do Przemysłu 4.0, zostanie dostosowany, dzięki wsparciu polskiego partnera, do osób defaworyzowanych, przede wszystkim do kobiet z Ukrainy.

W ramach projektu odbędzie się wizyta spółki Eturia i CKZ nr 1 w Krakowie (4 pracowników merytorycznych) u partnera zagranicznego – FAW AZZ, która da możliwość podpatrzenia rozwiązań szkoleniowych, kładących nacisk na nowe technologie Przemysłu 4.0.

Po testowaniu rozwiązania w Polsce, strony opracują szczegółowe wytyczne do wersji końcowej rozwiązania z rekomendacjami do wdrożenia.
Partner będzie również miał swój udział w prowadzeniu seminarium upowszechniającego wyniki projektu.

Dołączamy dokumenty dla uczestników (testowania) czyli warsztatów i ogłoszenie rekrutacyjne do projektu:


Materiały merytoryczne wytworzone w projekcie „Rewolucja? Rewelacja!”, realizowanym w ramach akcji kluczowej 2 programu Erasmus+ – Partnerstwa na małą skalę w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego przez ETURIA Sp. z o.o. w partnerstwie z Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie oraz Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) – Ausbildungszentrum Zwickau (AZZ):