Szkolenie „Programowanie i obsługa obrabiarek CNC”

Szkolenie skierowane jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się programowaniem CNC,  jak również dla wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności związane z programowaniem i obsługą obrabiarek CNC.

RAMOWY PROGRAM USŁUGI OBEJMUJE 120 h części podstawowej oraz 30 h warsztatów zawodowych w centrum zawodowym.

PROGRAM podstawowy 120 h

Część teoretyczna: 10h

Część zasadnicza: 25h

Część praktyczna: 85h

Zajęcia warsztatowe 30h

Cena = 5800 zł netto + VAT = 7134 zł.

Adres realizacji usługi:

Kokotów 741, 32-002 Kokotów, woj. małopolskie – część teoretyczna

Centrum Kompetencji Zawodowych, Krupnicza 42A, 31-123 Kraków – część zasadnicza, część praktyczna i warsztatowa.

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1215327

 

Zapisu należy dokonać przez kontakt z biurem:

email: biuro@eturia.pl

tel: (+48) 697 208 201

lub przez powyższy link po zalogowaniu / zarejestrowaniu się do Bazy Usług Rozwojowych.

Eturia Sp. z o.o. zrealizowała w okresie 01.05.2021 – 30.09.2021 r. projekt pn. “Zgłaszam przygotowanie” we współpracy ponadnarodowej z niemieckim partnerem Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gemeinnützige Gesellschaft mbH Ausbildungszentrum Zwickau (AZZ), finansowany z programu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w seminarium online poświęconemu Nowej jakości i efektywności kształcenia zawodowego na rzecz silnych przedsiębiorstw.

Spotkanie odbędzie się 27 września (poniedziałek) w godzinach 11:30 – 16:00 na platformie TS Teams.

SEMINARIUM

Temat: „Nowa jakość i efektywność kształcenia zawodowego na rzecz silnych przedsiębiorstw”

Termin: 27 września 2021 r., 11:30 – 16:00

PROGRAM:

1). 11:30 – 11:55   Uczenie się dorosłych i efektywność procesów rozwojowych z punktu widzenia niemieckiego Centrum Szkoleniowego FAW AZZ, kładącego nacisk na rozwój wykwalifikowanych pracowników dla przedsiębiorstw – Marcel Schwarz; Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gemeinnützige Gesellschaft mbH Ausbildungszentrum Zwickau (AZZ)

2). 11:55 – 12:20   Jakość i efektywność szkoleń zawodowych – czy absolwenci kursów w Polsce są kompetentni? – Artur Sobczak; Eturia Sp. z o.o., Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie

3). 12:20 – 12:45   Znaczenie praktycznego aspektu nauczania – korzyści dla pracodawcy i pracownika, staże i praktyki, job shadowing, job sharing, coaching, mentoring, tutoring – Marcel Schwarz; Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gemeinnützige Gesellschaft mbH Ausbildungszentrum Zwickau (AZZ)

4). 12:45 – 13:10   Jak wygląda doskonalenie zawodowe za zachodnią granicą – wrażenia z wizyty w centrum szkoleniowym w Zwickau oraz w zakładach technologii sanitarnych Geberit i fabryce GKN Drveline Germany GmbH produkującej dla przemysłu motoryzacyjnego – Artur Sobczak / Rafał Łobocki; Eturia Sp. z o.o., Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie

5). 13:10 – 13:35   Konieczne zmiany w praktycznej nauce zawodu na przykładzie kursu dla operatorów obrabiarek CNC, zmiany w programie kursu, moduł warsztatów praktycznych po kursie – Artur Sobczak; Eturia Sp. z o.o., Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie

6). 13:35 – 14:00   Korzyści dla pracodawców wynikające z zatrudniania absolwentów kursów zmodernizowanych w wyniku polsko-niemieckiej współpracy oraz z inwestowania w swoje kadry kierowane na kursy nowej jakości – Sebastian Maul / Marcel Schwarz; Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gemeinnützige Gesellschaft mbH Ausbildungszentrum Zwickau (AZZ)

7). 14:00 – 14:15   Przerwa

8). 14:15 – 16:00   Otwarta dyskusja i zadawanie pytań

Koszt: udział bezpłatny

Miejsce: paltforma MS Teams, link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZGI1NTZhMTMtNzcxZi00YThlLWJjZjgtOTZhMmM4MGEwY2Rm%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b07b68d1-d0fd-4c0c-b889-84a359a51208%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522dbf1ff80-d21f-4d84-9246-2afb5f1d42a8%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d849a760-2602-4fd9-98b3-c538866a03ee&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Kontakt: Rafał Łobocki, rlobocki@eturia.pl, 693 994 199