Bony Szkoleniowe

Zapraszamy na szkolenia objęte nowym programem dofinansowania przez Unię Europejską:

Projekt „PFK – Podmiotowe finansowanie kształcenia” tzw. bony szkoleniowe.

CO TO JEST BON SZKOLENIOWY?

1 bon = 1 godzina szkolenia. 1 bon to 45 minut szkolenia. Jeśli wybierzesz szkolenie 24-godzinne, będziesz potrzebował 24 bony.

JAK WYKORZYSTAĆ BON SZKOLENIOWY?

Wybierz szkolenie z naszej oferty, przyjdź i zapisz się na kurs. UWAGA – bon szkoleniowy musisz dostarczyć przed rozpoczęciem szkolenia.

Szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego  przeznaczone

są na finansowanie kształcenia ustawicznego  pracowników i pracodawców.

Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie utracie

zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno kondycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjny rynku pracy.

W latach 2014 – 2015 środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców) w wieku 45 lat i więcej.

Kto może skorzystać ze środków  KFS ?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.

Szkolenia dofinansowane z Unii Europejskiej

Eturia Sp.zo.o. posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów szkoleniowych, dofinansowanych z Unii Europejskiej.
W celu sprawdzenia aktualnej oferty i rejestracji na kursy prosimy o kliknięcie poniżej.

Pozostałe szkolenia
paski eturia-13
paski eturia-08
paski eturia-09
paski eturia-10
paski eturia-11
paski eturia-12