GRUPA DOCELOWA

Kurs projektowanie 3D z wykorzystaniem programu AutoCAD przeznaczony jest dla osób chcących poznać zagadnienia związane z tworzeniem modeli trójwymiarowe obiektów. Szkolenie to przeznaczone jest dla osób posiadających już doświadczenie w pracy z programami typu CAD. Po ukończonym szkoleniu osoby biorące w nim udział będą w stanie samodzielnie stworzyć model trójwymiarowy projektowanego obiektu.

PLAN SZKOLENIA 3-4 DNI (24-32H)

W RAMACH KURSU ZAPEWNIAMY

  • zajęcia w formie ćwiczeń praktycznych na laptopach z zainstalowanym licencjonowanym oprogramowaniem
  • skrypt szkoleniowy
  • ciepły posiłek
  • serwis kawowy
  • zaświadczenie uczestnictwa w kursie
  • kompleksową obsługę organizatora
pozostałe szkolenia
paski eturia-08
paski eturia-09
paski eturia-10
paski eturia-11
paski eturia-12
paski eturia-14