Projekty dofinansowane ze środków UE

Kwalifikacje drogą do sukcesu !

Nazwa programu

RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020

Numer i nazwa poddziałania

8.5.3 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego

Numer projektu

RPSW.08.05.03-26-0011/19

Miejsce realizacji

woj. świętokrzyskie

Okres realizacji

01.09.2019 – 30.09.2020

Wartość projektu

324 542,10 zł

Płatność ze środków europejskich – 275 860,78 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa – 6 129,32 zł

Środki prywatne – 42 552,00 zł

Szczegóły projektu