Projekty dofinansowane ze środków UE

PROJEKTUJ RAZEM Z NAMI – SZKOLENIA AUTODESK DLA OSÓB Z MIAST OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, SKARŻYSKO KAMIENNA I STARACHOWICE

Nazwa programu

RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIETOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020

Numer i nazwa poddziałania

08.05.03  EDUKACJA FORMALNA I POZAFORMALNA OSÓB DOROSŁYCH

Numer projektu

RPSW.08.05.03-26-0010/17

Miejsce realizacji

woj. świętokrzyskie

Okres realizacji

01.04.2018 – 28.02.2019

Wartość projektu

421 987,50 PL
PROJEKTUJ RAZEM Z NAMI – SZKOLENIA ZAWODOWE AUTODESK DLA OSÓB Z WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Nazwa programu

RPO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020

Numer i nazwa poddziałania

RPWM.02.03.02 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych dla osób dorosłych

Numer projektu

RPWM.02.03.02-28-0051/17

Miejsce realizacji

woj. warmińsko-mazurskie

Okres realizacji

01.04.2018 – 31.05.2019

Wartość projektu

447 781,50 zł

Wnioskowane dofinansowanie – 402 371,50 zł

Wkład UE – 380 614,27 zł

Dolnośląska Kuźnia Kadr

Nazwa programu

RPO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Numer i nazwa poddziałania

10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Numer projektu

RPDS.10.04.01-02-0024/16

Miejsce realizacji

woj. dolnośląskie

Okres realizacji

01.01.2017 – 31.12.2017

Wartość projektu

683 594,80 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich – 649 414,80

Dofinansowanie ze środków  dotacji celowej – 34 180,00